โยคะสามารถทำตามได้แม้เพียงได้ฟังทางวิทยุ

ในปัจจุบันนี้มีผู้คนจำนวนไม่ น้อยที่รักสุขภาพกันมากขึ้น และหนึ่งในนั้นก็จะมี โยคะ ที่เป็นการเสริมสร้างความสมดลให้กับทั้งร่างกายและจิตใจให้กับผู้ที่ได้เล่น โยคะ นั้นเองและการเล่นโยคะอย่างถูกวิธีก็มีด้วยกันหลายแบบทั้งแบบไปเรียนกับครู ฝึกโดยเฉพาะและยังสามารถทำตาม โดยการดูจากทีวีได้อีกด้วยทั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถทำตามได้เป็นอย่างดีนั้นก็คือการทำตาม

yoka-photo

ขั้นตอนจากเสียงที่ออกมาจากวิทยุ เนื่องจากที่ได้กล่าวไว้ว่าการเล่น โยคะ ไม่เป็นเพียงแค่การฝึกสมดลทางร่างการเท่านั้น แต่จะมีการฝึกในเรื่องของพลังจิตและอารมณ์อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิ การฝึกลมปราณโดยการกำหนดลมหายใจเข้า-ออกแบบมีระบบเพื่อให้มีความสมดลกันของ ร่างการ ซึ่งการฝึกเล่นโยคะนี้สำหรับคนที่มีความชำนาญในการเล่นอยู่แล้วก็คงจะทำได้ ด้วยตัวเอง แต่ถ้าเป็นคนที่พึ่งจะเคยเล่นล่ะ จะทำได้ตามขั้นตอนอย่างไรหากไม่มีใครค่อยช่วยบอกหรือแนะนำ ทั้งนี้การฝึกโยคะไปพร้อมกับการฟังขั้นตอนของทางวิทยุนั้นก็ถือได้ว่า เป็นทางออกที่ดีเพราะเราจะได้ทำตามหลักสูตรหรือขันตอนต่างๆได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นท่านั่งท่ายืนหรือแม้กระทั่งท่านอนก็ถือได้มีขั้นตอนที่ วิทยุสามารถบอกเราได้หมดและยังสามารถกำหนดเวลาให้เราได้ฝึกจิตไปพร้อมๆกัน อีกด้วย

yoka-pic
แต่ทั้งนี้การการฝึกโยคะที่ สามารถทำตามวิทยุหาได้นั้น หาได้อยากมากในปัจจุบันเพราะช่องวิทยุต่างๆก็ต้องมีการแข่งขันสร้างเรตติ้ง เพื่อที่จะมีสปอนเซอร์มาซื้อโฆษณาเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆให้กับสถานีวิทยุ นั้นๆและทางสถานีวิทยุก็ต้องสรรหาสื่อต่างๆเพื่อมาดึงดูดคุณผู้ฟังทั้งหลาย ส่วนโยคะได้รับความสนใจน้อยลงจึงต้องใช้สื่ออื่นๆแทนเช่น เพลง ข่าว หรือกิจการต่างๆเพื่อตอบสนองกับผู้ที่รับฟังโดยส่วนใหญ่ แต่ก็มีบางคลื่นของวิทยุที่เป็นช่องเกี่ยวกับวัด ไม่ว่าจะเป็นการเผยแพร่ทางศาสนา การนั่งสมาธิ หรือแม้แต่บทสวดมนต์ก็มี ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ไม่ตรงจุดนักแต่ก็สามารถฝึกร่างกายและจิตใจได้ ส่วนคนที่อยากจะเล่นโยคะนั้นก็ คงจะต้องไปฝึกเรียนในสถานที่ฝึกโยคะโดยเฉพาะหรือไม่ก็ทำตามเว็บไซต์ต่างๆ ผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้ เช่น ยูทูบ หรือ เว็บไซต์การฝึกโยคะโดยตรง การเล่นโยคะนั้นสามารถทำให้ร่างการของเราดูดีขึ้นแข็งแรงขึ้นและที่สำคัญยัง ทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันโรคภัยต่างๆโดยเฉพาะ โรคมะเร็งนั้นเอง