บางครั้งรายการวิทยุก็ไม่ใช่แค่สื่อบันเทิง

บ่อยครั้งที่เราหาวิธีในการพักผ่อนหย่อนคายโดยการวิทยุฟัง ไม่ว่าจะเป็นเพลง พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆ ระหว่างผู้ฟังทางบ้านและ DJ ไปจนถึงการให้ความรู้ในบางคลื่น เพราะโดยส่วนใหญ่แล้วผู้ที่ฟังวิทยุจะมีคลื่นที่ตนเองชื่นชอบเป็นพิเศษ เช่นวัยรุ่นส่วนใหญ่จะชอบไม่คลื่นที่เกี่ยวกับเพลงสากล หรือผู้สูงวัยจะชื่นชอบคลื่นที่เปิดเพลงลูกทุ่งเป็นต้น

และก็จะมีในบางคลื่นที่จะมีรายการเด่นไปช่วงๆ เช่นการให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่เราสนใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถ เรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องสุขภาพนั้นเอง ซึ่งในวันนี้เราอยากจะพูดถึงเรื่องของรายการวิทยุที่มีไว้เพื่อแนะนำในการ ดูแลสุภาพกัน โดยรายการที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนั้นมีมากมายหลายคลื่น รวมไปถึงคลื่นเพลงเองด้วยก็ตาม ดังนั้นรายการสุขภาพจะมีอยู่ด้วยกันหลายช่วงเวลา และหลายคลื่นวิทยุ ซึ่งโดยส่วนใหญ่นั้นจะแนะนำถึงการให้รู้เกี่ยวกับสุขภาพและการป้องกันตัวเอง ให้ออกจากปัจจัยเสี่ยงจากโรคร้ายใกล้ชิดตัวเรา อย่างโรคเบาหวาน โรคมะเร็ง หรือแม้กระทั้งโรคเอดส์ก็ตาม

broadcast-pic

ซึ่งที่ได้ยินเป็นประจำจากทาง วิทยุส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการออกกำลังกาย และการแนะนำการรับประทานอาหารที่ส่งผลดีต่อสุขภาพเรา ตลอดไปจนถึงการแนะนำเทคนิคในการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ อย่างมากที่สุด เช่นเมนูลดความอ้วน หรือการเลือกรับประทานผักและผลไม้ใดที่จะได้รับประโยชน์สูงที่สุดนั้นเอง ทำให้บางครั้งเราจะสามารถนำความรู้ที่รับฟังมาไปใช้งานและยังสามารถนำไปแนะ ต่อผู้อื่นที่กำลังเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคร้ายต่างๆ ได้ ดังรายการวิทยุนำว่าเป็นช่องทางเข้าถึงง่ายที่สุดก็ว่าได้ เพราะวิทยุสามารถหาฟังได้ง่ายที่สุดและยังเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย บางครั้งเราก็สามารถโทรศัพท์เข้าไปแนะนำเทคนิคของตนเองได้แก่ผู้ฟังจนอื่นๆ ได้อีกด้วย เพราะบางครั้งเทคนิคที่เราคิดค้นขึ้นมาอาจจะสร้างประโยชน์แก่บุคคลอื่นได้