โรคร้ายอย่างมะเร็ง ห่างไกลได้เพียงเปิดใจศึกษา

โรคมะเร็งนั้นปัจจุบันเข้ามาทำร้ายประชากรในประเทศอย่างต่อเนื่องและเพิ่ม มากขึ้นในทุกๆ วัน ทำให้บ้างครั้งมันก็ได้คร่าชีวิตคนใกล้ชิดและคนที่เรารักได้ ทำให้นับว่าโรคมะเร็งนี้ถือว่าเป็นโรคใกล้ตัวของพวกเราอย่างมาก ไม่ต่างจากโรคเบาหวานเลยแต่แตกต่างกันตรงที่โรคมะเร็งนั้นสามารถบั่นทอนจิตใจของผู้ป่วยได้มากกว่าเท่านั้นเอง และเมื่อเปรียบเทียบยอดผู้ป่วยของโรคมะเร็งแล้วนั้น นับว่ามียอดผู้ป่วยสูงขึ้นในทุกๆ ปี

Cancer-Studies-photo

โดยเฉพาะเพศหญิงที่จะประสบกับโรคร้ายนี้มากกว่าผู้ชายไม่ว่าจะเป็น มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม เป็นต้น ทำให้หลายๆ ฝ่ายได้พยายามให้ความรู้และข้อมูลต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในประเทศรู้ทันถึงอันตรายของโรคร้ายนี้ไปจนถึงวิธีการดูแล ตัวเองให้ปลอดภัยจากโรคมะเร็ง จากหลายๆ ช่องทาง ไม่ว่าจะจากทั้งบนอินเทอร์เน็ต การจัดโครงการหรือทำกิจกรรมต่างๆ ที่ให้ความรู้แก่ประชากร และสิ่งที่น่าชื่นใจอย่างยิ่งอีกทั้งยังเห็นว่าเป็นความคิดที่ดีเยี่ยมมากๆ ซึ่งก็คือการจัดรายการบนวิทยุและให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนั้นเอง เพราะวิทยุนั้นนับว่าเป็นเครือ ข่ายที่เข้าถึงกับบุคคลต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงและทุกเพศทุกวัยอีกด้วย ไม่ว่าจะทั้งเด็กไปจนถึงคนสูงอายุ เพราะมะเร็งนั้นไม่ใช่โรคร้ายที่มีผลต่อผู้สูงอายุเท่านั้น เพราะมะเร็งมีโอกาสเกิดขึ้นกับคนอายุน้อยๆ ได้เช่นกัน หากญาติหรือครอบครัวเคยเป็นโรคร้ายเหล่านี้ซึ่งเรียกง่ายๆ ว่าเป็นโรคที่สามารถติดต่อได้จากกรรมพันธุ์นั้นเอง

Cancer-Studies

ซึ่งทำให้ทุกคนจำเป็นต้องรู้ทันโรคร้ายนี้ และนอกจากนี้ไม่เพียงแค่โรคมะเร็งเท่านั้นที่รายการวิทยุเหล่านี้ได้ให้ความ รู้ ยังมีการแนะนำถึงการดูแลสุขภาพต่างๆ มากมาย อย่างการเลือกรับประทานอาหารหรือการออกกำลัง ที่ส่งผลดีต่อสุขภาพกายและแข็งแรงปลอดภัยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้ ทำเราอย่างน้อยเราก็ควรที่จะหาข่าวสารดีๆ เช่นนี้เพื่อศึกษาเอาไว้ โดยส่วนใหญ่รายการวิทยุที่ให้ความรู้เกี่ยวสุขภาพนั้นมีมากมายหลายคลื่นด้วย กัน เช่น Healthy Life Radio เป็นต้น