โรคหัดเยอรมัน คืออะไร สาเหตุเกิดจาก

Rubella

หัดเยอรมันหรือที่เรียกว่า “รูเบลลา” คือการติดเชื้อไวรัสที่ทำให้เกิดผื่นแดงบนร่างกาย นอกเหนือจากผื่นแล้ว คนที่เป็นโรคหัดเยอรมันจะอาการอื่นตามมาอีก คือ มีไข้ และต่อมน้ำเหลืองบวมการติดเชื้อสามารถแพร่กระจายจากคนสู่คน ผ่านการสัมผัสกับละอองด้วยการจามหรือไอ ซึ่งหมายความว่า คุณสามารถได้ติดโรคหัดเยอรมันได้ หากคุณสัมผัสปาก จมูก หรือ ตา หลังจากสัมผัสกับของเหลวจากผู้ที่มีเชื้อชนิดนี้อยู่ ถ้าจะให้มองเห็นง่ายที่สุด ก็คือการทานอาหารร่วมกันโดยไม่ใช่ช้อนกลาง หรือการแชร์น้ำดื่มร่วมกับผู้ป่วย

ในสมัยนี้โรคหัดเยอรมันค่อนข้างที่จะพบเห็นได้ยากแล้ว โดยเฉพาะในประเทศสหรัฐอเมริกา นับตั้งแต่ปี 1960 ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูง ด้วยสาเหตุนี้เองทำให้อัตราการติดเชื้อก็ลดลงอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามโรคนี้ยังพบเห็นได้ทั่วไปในส่วนอื่นๆ ของโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อเด็กเป็นหลัก ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 5 ถึง 9 ปี แต่ผู้ใหญ่ก็สามารถติดได้เช่นกัน โดยทั่วไปแล้วโรคหัดของเยอรมันนั้นมักจะติดเชื้อรุนแรง และจะหายไปเองภายในหนึ่งสัปดาห์

เรื่องที่น่ากังวลคือผู้ป่วยที่ตั้งครรภ์ เพราะมันจะส่งต่อเชื้อหัดไปยังทารกในครรภ์ กลุ่มอาการที่เกิดจากโรคหัดเยอรมัน จะเข้าไปขัดขวางการพัฒนาของทารก และทำให้เกิดข้อบกพร่องร้ายแรงทางสุขภาพ เช่น ความผิดปกติทางหัวใจ หูหนวก และความเสียหายต่อสมอง ดังนั้นหากสังเกตว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงว่าจะเป็นโรคหัดเยอรมัน อันดับแรกควรจะไปตรวจกับแพทย์และทำการรักษาในทันที ก่อนที่มันจะสายเกินไป

Rubella-

วิธีการรับมือกับโรคหัดเยอรมัน

สำหรับคนส่วนใหญ่ การฉีดวัคซีนเป็นวิธีที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากที่สุด เพื่อใช้ในการป้องกันโรคหัดเยอรมัน วัคซีนที่ใช้มักจะรวมกับวัคซีนสำหรับคางทูม เช่นเดียวกับ “ไวรัสวาริเซลลา” เป็นเชื้อที่ทำให้เกิดโรคอุสุกอีใส วัคซีนเหล่านี้มักจะฉีดให้กับเด็กที่มีอายุระหว่าง 12 และ 15 เดือน และจากนั้นต้องฉีดซ้ำเมื่อเด็กอายุ 4-6 ขวบ เนื่องด้วยวัคซีนประกอบไปด้วยเชื้อไวรัสแบบเจือจาง ทำให้อาจมีไข้เล็กน้อยและผื่นขึ้นตามตัว หากคุณไม่ทราบว่าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดภาษาเยอรมันแล้วหรือยัง ควรจะเข้ารับการทดสอบภูมิคุ้มกันในโรงพยาบาล โดยเฉพาะถ้าคุณเป็นกลุ่มคนเหล่านี้

1.เป็นผู้หญิงในวัยเจริญพันธุ์ และไม่ได้ตั้งครรภ์

2.กำลังวางแผนจะเข้าสถานศึกษา

3.ทำงานในสถานพยาบาล หรือ สถานศึกษา

4.วางแผนท่องเที่ยวต่างประเทศ โดยเฉพาะกับประเทศที่ไม่มีวัคซีนโรคหัดเยอรมัน

แม้ว่าการฉีดวัคซีนหัดเยอรมันมักไม่เป็นอันตราย แต่มันอาจทำให้เกิดอาการแทรกซ้อนที่เกิดขึ้นได้ในบางคน คุณจึงไม่ควรรับการฉีดวัคซีนในช่วงที่มีระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เนื่องจากอาการเจ็บป่วย การตั้งครรภ์ หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์