วิธีการใช้เครื่องมือ Radiofrequency Devices

คลื่นความถี่วิทยุ หรือ Radio-Frequency เป็น คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าชนิดหนึ่ง ซึ่งนำมาประยุกต์เพื่อใช้กับกิจการด้านต่างๆ ได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำมาใช้ในการสื่อสารทางไกล ในแต่ละคลื่นความถี่ ก็จะมีความเหมาะสมกับกิจการแต่ละชนิดอันแตกต่างกัน เช่น คลื่นความถี่ 88-108 MHz ก็จะไปใช้สำหรับวิทยุกระจายเสียงระบบ FM ส่วนคลื่นความถี่ 800, 900, 1800 MHz ก็นำไปใช้สำหรับโทรศัพท์เคลื่อนที่ เป็นต้น

Radiofrequency-Devices

เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ๆหลายชนิด ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกของเรา ย่อมเป็นตัวช่วยทำให้การใช้ชีวิตของเราเกิดความง่ายดาย และสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่ง Radiofrequency ก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีหนึ่ง ซึ่งช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่มนุษย์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากมีการส่งข้อมูลในรูปแบบสัญญาณวิทยุ แค่นำ RFID Tag ผ่านเครื่องอ่าน ก็สามารถส่งข้อมูลหากันได้เลย โดยไม่จำเป็นต้องมาอ่านอยู่ในระดับสายตาเหมือนกับระบบ Barcode ในอดีต

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Radiofrequency ทางการแพทย์   

ในปัจจุบันมนุษย์ ได้เริ่มมีการนำเทคโนโลยี Radiofrequency เข้าไปประยุกต์ใช้ในวงการทางการแพทย์มากขึ้น และได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น ในประเทศสหรัฐอเมริกา องค์การอาหารและยา ออกการรับรองพร้อมอนุญาตให้มีการใช้เครื่องมืออย่าง Microchip หรือหน่วยเก็บข้อมูลอัจฉริยะขนาดเล็ก ซึ่งทำงานด้วยระบบ Radiofrequency ให้เข้าสู่ผิวหนังของผู้ป่วยได้ โดยลักษณะหน้าตาของ Microchip ชิ้นนี้มีขนาดเล็กมาก คือ มีขนาดเท่ากับ “เมล็ดข้าว” แค่นั้นเอง มีการใช้ฉีดเข้าไป เพื่อให้มันฝังตัวอยู่ภายใต้ผิวหนังของผู้ป่วย เพื่อช่วยในเก็บข้อมูลทางการแพทย์ เช่น ข้อมูลของกรุ๊ปเลือด , ข้อมูลอันทำให้การเกิดอาการภูมิแพ้ , ข้อมูลลักษณะเฉพาะของผู้ป่วยแต่ละคน เป็นต้น เพื่อให้แพทย์ช่วยรักษาพร้อมทำการวินิจฉัย ให้ตรงกับโรคมากที่สุด และยังใช้เป็นรหัสส่วนบุคคลของผู้ป่วยได้อีกด้วย

Radiofrequency-Devices-

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Radiofrequency ทางการแพทย์ด้านความสวยงาม

ช่วยในการฟื้นคืนผิวที่เกิดเซลลูไลท์

เครื่องมือคลื่นความถี่วิทยุ Radiofrequency device เรียกย่อๆว่า RF มีการนำมาใช้จากการอาศัยหลักการว่า เครื่องมือคลื่นความถี่วิทยุ จะสร้างสนามแม่เหล็กไฟฟ้า ตอนช่วงที่เป็นคลื่นความถี่วิทยุขึ้น ต่อมาเมื่ออิเล็กตรอนในสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เคลื่อนที่ผ่านเนื้อเยื่อในร่างกายมนุษย์ ก็จะเกิดแรงต้านทานของเนื้อเยื่อ ที่มีต่อการเคลื่อนผ่านของอิเล็กตรอนในสนามคลื่นความถี่วิทยุ จนก่อเกิดเป็นพลังงานความร้อน โดยมีเนื้อเยื่อไขมันที่ส่งผลให้เกิดพลังงานความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม และจากความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เอง ส่งผลทำให้เนื้อเยื่อในชั้นหนังแท้ เกิดความแข็งแรงขึ้น ส่งผลให้หลอดเลือดขยายตัว ช่วยเพิ่มระบบการไหลเวียนของระบบเลือดน้ำเหลือง อีกทั้งยังมีผลทำให้ผนังเซลล์ไขมันแตก จึงช่วยให้เซลลูไลท์ดีขึ้น

ปัจจุบันนี้เครื่องมือคลื่นความถี่วิทยุที่ใช้ในด้านความสวยงามของทางการแพทย์ แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

  • แบบขั้วเดียว(monopolar RF, unipolar RF)
  • แบบ2 ขั้ว (bipolar RF)
  • แบบ3 ขั้ว (tripolar RF)