การป้องกันโรคไตที่ถูกต้อง

Prevention-kidney-disease

ประชากรผู้ใหญ่ 1 ใน 3 คนเสี่ยงต่อการเป็นโรคไต มีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เรามีความเสี่ยงต่อโรคไต ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญ ได้แก่ โรคเบาหวานความ ดันโลหิตสูง ประวัติครอบครัวเป็นโรคไต และมีอายุ 60 ปีขึ้นไป โรคไตมักจะไม่มีอาการ อาจตรวจไม่พบจนสายเกินที่จะทำการรักษา แต่การทดสอบปัสสาวะอย่างง่ายสามารถบอกคุณได้ว่าคุณเป็นโรคไตหรือไม่ โปรดจำไว้ว่าสิ่งสำคัญคือการได้รับการตรวจอย่างสม่ำเสมอ การตรวจช่วยให้เรารู้สุขภาพของตนเอง สามารถวางแผนรักษาให้หายเร็วขึ้น หรือ ชะลอป้องกันการลุกลามของโรคไต

สาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคโต

1.ผู้ป่วยโรคเบาหวาน เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่เป็นสาเหตุของโรคไต ผู้ป่วยโรคเบาหวานควรได้รับการตรวจสุขภาพไตทุกปี รวมถึงมีการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในปริมาณที่เหมาะสม ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยผู้ที่มีโรคไตจากเบาหวานให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นและหลีกเลี่ยงภาวะแทรกซ้อน

2.โรคไตสามารถพัฒนาได้ตลอดเวลา แต่ผู้ที่อายุเกิน 60 ปีมีแนวโน้มมากกว่าที่จะเป็น จากการสำรวจกลุ่มผู้ที่มีอายุเกิน 75 ปี มากกว่า 50% เชื่อกันว่าเป็นผู้ป่วยโรคไต อาการที่เกิดขึ้นจะแสดงออกมาอย่างช้าๆ ทำให้หลายเคยไม่ทันสังเกตุจนกระทั่งมันสายเกินไป

เราสามารถรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรคไต

การตรวจหาโรคไตจะต้องทำโดยผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ แบ่งออกเป็นการทดสอบ 2 ประเภท ได้แก่ การทดสอบตัวอย่างปัสสาวะ (Urine Test) เพื่อตรวจหา Albumin Creatinine Ratio ซึ่งเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งอัลบูมินที่อยู่ในปัสสาวะของคุณ อย่างที่สองคือการทดสอบเลือด (Blood Test) เป็นการทดสอบ Glomerular Filtration Rate เพื่อดูว่าไตสามารถกำจัดของเสียออกจากเลือดของคุณได้ดีแค่ไหน มันเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตรวจสอบการทำงานของไต ค่าตัวเลขที่มากกว่า 90 ถือว่าไตมีสุขภาพดี แต่ถ้าอยู่ในระดับที่ 60-89 ควรจับตาดูอย่างใกล้ชิด เมื่อใดที่มีค่าน้อยกว่า 60 เป็นเวลา 3 เดือนจึงบ่งชี้ได้อย่างจัดเจนว่าเป็นโรคไต

Prevention-kidney

เกร็ดสำคัญที่ควรรู้

1.โรคไตนั้นคร่าชีวิตผู้คนในแต่ละปีมากกว่ามะเร็งเต้านมหรือมะเร็งต่อมลูกหมาก

2.ปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไต ได้แก่ : ความดันโลหิตสูง, เบาหวาน, นิ่วในไต, ครอบครัวมีประวัติผู้ป่วยไตวาย

3.ชาวอเมริกันมากกว่า 30 ล้านคน ในผู้ใหญ่ 1 ใน 7 คนเป็นโรคไตเรื้อรังโดยที่ส่วนใหญ่ไม่รู้ตัว

4.มีชาวอเมริกันกว่า 120,000 คน อยู่ในรายชื่อรอการปลูกถ่ายอวัยวะกว่า 98,000 คนรอไตที่จะมาช่วยชีวิต

5.มูลนิธิโรคไตแห่งชาติขอแนะนำให้ทำการตรวจคัดกรองโรคไตประจำปี สำหรับทุกคนที่อายุมากกว่า 60 ปี