Category: News

Health-Care-Radio

ใส่ใจสุขภาพได้เพียงแค่ฟังรายการวิทยุก็ช่วยท่านได้

ต้องยอมรับสังคมปัจจุบัน ผู้คนกำลังใส่ใจสุขภาพของตัวเองมากขึ้น และบ่อยครั้งจะเห็นว่ามีการออกมาให้คำแนะนำเกี่ยวกับสุขภาพทั้งในเรื่องการ เรื่องกินอาหารและการออกำลังหายในรูปแบบต่างๆ มากมาย แต่ถึงอย่างนั้นหากกลับมามองตัวเลขของผู้ที่ป่วยเป็นโรคร้ายอย่าง เบาหวาน มะเร็ง โรคหัวใจ ไปจนถึงโรคอ้วนก็นับว่ามีจำนวนเพิ่มมากขึ้น แต่ก็เป็นน่าดีใจไม่น้อยมีที่ผู้ป่วยที่เสียชีวิตลงในแต่ละปีลดน้อยลงอย่าง